kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1744 (PIIB-500!) Następne pytanie
Jaka powinna być szerokość pasa ruchu drogi dwupasowej na łuku w planie?
Akt prawny: [14] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.16.124

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: vaskezz - data: 2016-11-14 21:18:15
Według książki Mirosława Giera " Pytania i testy egzaminacyjne" wydanie 11 prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
oraz 16.2
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1744 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016