kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 933 Następne pytanie
Osoba kierująca praktyką zawodową do uprawnień budowlanych potwierdza jej charakter z dokonaniem oceny wpisem do książki co najmniej:
Akt prawny: [25] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Marcin - data: 2016-11-14 21:18:15
Książka dalej istnieje dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, którym została wydana przed wejściem w życie tzw ustawy deregulacyjnej z dn. 10.08.2014r, jednak ostatni wpis w książce praktyk może być z datą nie późniejszą niż 15.10.2014r. Dzwoniłem w tej sprawie do izby.
Odpowiedź:
Nick: Maki - data: 2016-11-14 21:18:15
od 24.09.2014 nie istnieje już książka praktyki zawodowej, obecnie praktykę potwierdza się oświadczeniem osoby nadzorującej.
Odpowiedź:
Nick: Komodor - data: 2016-11-14 21:18:15
podpowiedź - 4.3.2 a nie 5.3.2
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 933 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016