kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1277 (PIIB-500!) Następne pytanie
Czy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlanych dla wzniesienia nowego obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio do umów  o wykonanie remontu budynku lub budowli ?
Akt prawny: [163] - ISAP;
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. t.j.:Dz.U.16.380 Zmiany: Dz.U.16.585 art.3

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 1277 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016