kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1330 Następne pytanie
W jakiej formie organ administracji publicznej rozstrzyga o odmowie wznowienia postępowania?
Akt prawny: [169] - ISAP;
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów działów I i II
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Felix - data: 2017-04-10 22:00:16
Odpowiedź B
Odpowiedź: Art. 149 § 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze POSTANOWIENIA.
Zgłość uwagi dla pytania nr 1330 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016