kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1028 Następne pytanie
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu?
Akt prawny: [56] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.U.01.38.455

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A,Kb,D,M,IS,IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla K,W,T - znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 1028 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016