kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1766 (PIIB-500!) Następne pytanie
Przyczółki o ścianach ażurowych są dopuszczone do stosowania dla obiektów w ciągach klas dróg :
Akt prawny: [16] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Kurs - data: 2016-11-14 21:18:15
słuszne pytanie Karlosa
Odpowiedź:
Nick: Karlos - data: 2016-11-14 21:18:15
par. 110 ust. 2 pkt. 2 brzmi: Ściankę czołową może stanowić w szczególności: ścianka nadłożyskowa oczepu zwieńczającego filar osadzony w nasypie - którą dopuszcza się dla obiektów w ciągu dróg klas G, Z, L oraz D Czy ścianka nadłożyskowa i ażurowa to jedno i to samo?? W paragrafie tym nie ma żadnej informacji na temat ścianki ażurowej...
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1766 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016