kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 562 Następne pytanie
Odległość pionowa kabla telekomunikacyjnego przy skrzyżowaniu z rurociągiem nie powinna być mniejsza niż:
Akt prawny: [7] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.1853

Specjalność: K - P,W,; Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla K ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego, w szczególności Dział II i V
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: jw - data: 2011-05-08 01:02:47
par.146.2.2
Odpowiedź: poprawione
Zgłość uwagi dla pytania nr 562 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016