kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1473 Następne pytanie
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad teren, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:
Akt prawny: [149] - ISAP;
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.14.1446 Zmiany: Dz.U.15.397art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów wyłącznie: Rozdziały 1-4 Rozdział 7 Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział 13
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: slavemente - data: 2011-05-10 19:57:51
Według mnie to odpowiedż B jest prawidłowa. Pytanie jest o pale wystające ponad poziom terenu, a nie o pale zakończone poniżej podstawy terenu.
Odpowiedź: poprawione na B
Nick: frodo - data: 2011-05-10 19:57:51
poprawna odpowiedź to B wg 5.2.
Odpowiedź: poprawione na B
Nick: kk - data: 2011-05-08 00:02:37
5.2. Obliczeniowy poziom terenu. Jako poziom obliczeniowy przyjmuje sie, w przypadku pali wystajacych ponad terenem, pierwotny poziom terenu, lub poziom nasypu budowlanego (NB) wykonanego nad terenem pierwotnym, a w przypadku zakonczenia pali ponizej powierzchni terenu poziom podstawy oczepu zwienczajacego pale.
Odpowiedź: poprawione C 5.2
Zgłość uwagi dla pytania nr 1473 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016