kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 347 Następne pytanie
Minimalna odległość studni (nie wymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej) dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: be-we - data: 2017-04-15 18:52:13
Jako podpowiedź należy zaznaczyć art. 31 ust.1 pkt. 4)
Odpowiedź:
Nick: Maru81 - data: 2016-11-14 21:18:15
Podstawa prawna par 31 ustęp 1 podpunkt 4: "B"
Odpowiedź:
Nick: Maru81 - data: 2016-11-14 21:18:15
Podstawa prawna par 31 ustęp 1 podpunkt 4: "B"
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
31.4
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 347 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016