kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2011-05-11 08:39:35
ODP A - ART 95 ust.4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej, kierując się obowiązującymi w tym zakresie przepisami Unii Europejskiej.
Odpowiedź: poprawione
Zgłość uwagi dla pytania nr 1443 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016