kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1317 Następne pytanie
W jakiej formie organ administracji publicznej załatwia sprawy?
Akt prawny: [169] - ISAP;
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów działów I i II
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Adam - data: 2016-11-15 20:33:33
art 141.2 (...)postanowienie zostało ogłoszone ustnie...??? rozumiemy przez to że zostało napisane i przeczytane stronie czy że organ ustnie wyraził swoje postanowienie stronie???
Odpowiedź:
Nick: Brylu - data: 2016-11-14 21:18:15
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
Odpowiedź:
Nick: CT - data: 2016-11-14 21:18:15
patrz na 14.2
Odpowiedź:
Nick: CT - data: 2016-11-14 21:18:15
patrz na 14.2
Odpowiedź:
Nick: kk - data: 2016-11-14 21:18:15
prawidłowa odpowiedź to: B: tylko pisemnej (co do zasady)
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1317 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016