kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 355 Następne pytanie
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną może mieć miejsce, jeżeli:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 355 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016