kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1889 Następne pytanie
Minimalna wysokość dolnej krawędzi otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza od powierzchni na której wyrzutnia jest zamontowana, powinna wynosić:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: ARP - data: 2016-11-14 21:18:15
art.152.7
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1889 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016