kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 77 Następne pytanie
Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędny do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:
Akt prawny: [1] - ISAP;
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: DC - data: 2018-06-12 23:47:02
W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na prowadzenie robót Prawo Budowlane przewiduje: Art 47 ust 2 W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w art 47 ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. ....
Odpowiedź:
Nick: Andrrew - data: 2016-11-14 21:18:15
Faktycznie, na podstawie art. 80 można wnioskować, że jednak odpowiedź B jest prawidłowo oznaczona.
Odpowiedź:
Nick: KK - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 82. 1.Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
wyjasnienie art 03.17
Odpowiedź:
Nick: Mariola - data: 2016-11-14 21:18:15
Wygooglowałam, że takie wnioski składa się w starostwie, które wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie - więc chyba jednak odp. B
Odpowiedź:
Nick: kosman - data: 2016-11-14 21:18:15
A właściwym organem w tym przypadku jest tylko i wyłącznie sąd.
Odpowiedź:
Nick: SVENKA - data: 2016-11-14 21:18:15
W ART. 47 JEST ŻE WŁAŚCIWY ORGAN. NIE JEST PODANE KONKRETNIE ZE JEST TO ORGAN ADM. ARCH-BUD.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 77 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016