kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1708 (PIIB-500!) Następne pytanie
Wysokość barier ochronnych pomostów obsługowych i dojść dla obsługi otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce wynosić powinna:
Akt prawny: [9] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.81

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 1708 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016