kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Oskar - data: 2017-11-09 08:57:16
Art.18.1.8 ODP.:A przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7, przez co najmniej 10 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów
Odpowiedź:
Nick: Karlos - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 18.1.8
Odpowiedź:
Nick: gosc - data: 2016-11-14 21:18:15
czekamy na oznaczenie prawidłowej odpowiedzi
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1454 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016