kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 801 Następne pytanie
W czasie użytkowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym użytkownik lokalu powinien:
Akt prawny: [15] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Zmiana: Dz.U.09.205.1584

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A,Kb,IS,IE - znajomość całości przepisów dla K,W,T- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 801 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016