kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1709 (PIIB-500!) Następne pytanie
Odległość komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemności do 100 m3 powinna wynosić od granicy sąsiedniej co najmniej:
Akt prawny: [9] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.81

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: luwczyk - data: 2016-11-14 21:18:15
powinno być napisane: Odległość komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemności do 100 m3 powinna wynosić od granicy sąsiedniej działki co najmniej:
Odpowiedź:
Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Art 7.1.3
Odpowiedź:
Nick: ana - data: 2016-11-14 21:18:15
Zmiana rozporządzenia z marca 2013r i nie określa pojemności komór par.7
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1709 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016