kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 601 Następne pytanie
W przypadku przepuszczania przepływu miarodajnego 4 spustami należy dodatkowo przewidzieć:
Akt prawny: [8] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.07.86.579

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Max - data: 2016-11-14 21:18:15
Podpowiedź: zał. 8
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 601 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016