kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2011-05-11 08:36:48
ODP A - ART 126 ust.12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzeń: 1) plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, określając w szczególności zakres planu oraz formaty numerów, 2) szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych
Odpowiedź: poprawione
Zgłość uwagi dla pytania nr 1445 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016