kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1069 Następne pytanie
Czy w pomieszczeniach stałej pracy dopuszcza się odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wymaganego oświetlenia dziennego:
Akt prawny: [69] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

Specjalność: M - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: TCZERW - data: 2016-11-14 21:18:15
POWINNO BYĆ PARAGRAF 25 I WTEDY ODPOWIEDŹ C
Odpowiedź:
Nick: TCZERW - data: 2016-11-14 21:18:15
POWINNO BYĆ PARAGRAF 25 I WTEDY ODPOWIEDŹ C
Odpowiedź:
Nick: wojt - data: 2016-11-14 21:18:15
art. 25
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1069 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016