kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1333 Następne pytanie
Kiedy organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzymuje wykonanie decyzji?
Akt prawny: [169] - ISAP;
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30

Specjalność: M - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów działów I i II
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 1333 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016