kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Ebej - data: 2018-05-08 22:25:26
Na 2018 aktualne jak najbardziej! ... Nawet odpowiedź jest dobra :)
Odpowiedź:
Nick: zdający - data: 2017-10-21 20:26:12
PYTANIE NIEAKTUALNE!!!
Odpowiedź:
Nick: Maciej - data: 2016-11-14 21:18:15
Pytanie nieaktualne. Dział X zmienił się całkowicie od 1 stycznia 2014r.
Odpowiedź:
Nick: krzychw - data: 2016-11-14 21:18:15
To pytanie już chyba nie występuje, ponieważ teraz ten punkt brzmi tak: 329.2. Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego, jeżeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości granicznej określonej w ust. 3 pkt 3, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w pkt 2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 283 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016