kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP B. Art 114 ust. 4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia przetargu, konkursu albo uzgodnień międzynarodowych. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, konkursu albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1392 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016