kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 726 Następne pytanie
Na obiektach inżynieryjnych o rozpiętości przęseł 30 m tor kolejowy powinien być ułożony:
Akt prawny: [13] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U.98.151.987 Zmiany: Dz.U.14.867 par.1

Specjalność: M - P,W,PO,WO,; Zakres: dla K - znajomość całości przepisów, dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego wyłącznie w zakresie: Dział I - całość Dział II -rozdz. 1 i 2 Dział III-rozdz. 5,9, 10 (dla M tylko 9) Dział IV - rozdz. 4 i 8 Dział V - rozdz. 3 Dział VI - rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII -całość
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: A04 - data: 2011-05-10 20:27:32
Podpowiedź:art.49.7.
Odpowiedź: poprawione
Zgłość uwagi dla pytania nr 726 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016