kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1916 Następne pytanie
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero przy uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydania pozwoleń:
Akt prawny: [8] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.07.86.579

Specjalność: M - P,W,PO,WO,; Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
dot. [69] "rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy"
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1916 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016