kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1748 (PIIB-500!) Następne pytanie
Kiedy i na drogach jakich klas część pobocza przylegająca do jezdni może być utwardzona?
Akt prawny: [14] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.16.124

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 1748 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016