kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1938 Następne pytanie
Założenia polityki energetycznej państwa określa:
Akt prawny: [125] - ISAP;
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst Dz.U.12.1059 Zmiany: Dz.U.13.984 art.1; Dz.U.13.1238 art.2, Dz.U.14.457 art.2, Dz.U.14.490, Dz.U.14.900art.2, Dz.U.14.942, Dz.U.14.1101 art.4, Dz.U.14.1662 art.7, Dz.U.15.151art.2, Dz.U.15.478 art.179, Dz.U.15.942 art.1, Dz.U.15.1618 art.1, Dz.U.15.1893 art.8, Dz.U.15.1960 art.3, Dz. U.15.478 art.222, Dz.U.15.2365 art.2, Dz.U.16.266 art.3, Dz.U.16.925art.2

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności IE - znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Arek - data: 2017-05-11 18:37:14
Art.13.1
Odpowiedź:
Nick: boss - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 15a. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przyjmuje politykę energetyczną państwa. 2. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przyjętą przez Radę Ministrów politykę energetyczną państwa.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1938 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016