kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: cookie_monster - data: 2017-10-24 20:06:15
Zmiana do Rozporządzenia z dnia 27.04.2017: Masa ładunku przemieszczanego na taczce łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 1) Po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu: a) do 5% - 100kg mężczyźni, 40kg kobiety b) powyżej 5% - 75kg mężczyźni, 40kg kobiety 2) Po terenie nierównym lub nieutwardzonym - 60% wartości z pkt. 1
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1080 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016