kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1755 (PIIB-500!) Następne pytanie
Warstwa odsączająca w przekroju drogowym powinna być wykonana:
Akt prawny: [14] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.16.124

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Fanlor - data: 2016-11-14 21:18:15
Zał. 4 został uchylony - pytanie nieaktualne
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1755 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016