kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1780 (PIIB-500!) Następne pytanie
Wymagane podstawowe zabezpieczenie linii kablowej podziemnej budowanej w poboczu pasa drogowego to:
Akt prawny: [18] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 Zmiana: Dz.U.10.115.773 par.1

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: dla T - znajomość całości przepisów dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Załącznik nr1. I.1 - tabela
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1780 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016