kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1022 Następne pytanie
Informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawarte w operacie ewidencyjnym są:
Akt prawny: [54] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. Dz.U.99.49.493

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Rozporządzenie nieaktulane Art 24.2 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
dot. [53]
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
24.2
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1022 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016