kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: raafaal76 - data: 2016-11-14 21:18:15
Pytanie nieaktualne - par. 34 ust. 5 Dz.U.13.640 "Gazociąg stalowy o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie i gazociąg z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie należy poddać próbie łączonej wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie mniejszym niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), lecz większym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP)." Obecnie należałoby inaczej sformułować pytanie. Tzn. dla gazociągu o ciśnieniu roboczym 0,5MPa ciśnienie próbne będzie wynosiło 1,5*0,5=0,75MPa (o 0,25MPa więcej od ciśnienia roboczego)
Odpowiedź:
Nick: jw - data: 2011-05-08 00:37:17
par.19.4
Odpowiedź: poprawione
Zgłość uwagi dla pytania nr 467 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016