kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: UKAZ - data: 2016-11-14 21:18:15
poprawna odpowiedź to B
Odpowiedź:
Nick: Pan_N - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP C JEST POPRAWNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "§ 137. 1.W przypadku pochyleń podłużnych jezdni mniejszych niż 0,5 % powinny być przewidziane przy krawężnikach ścieki podłużne, uformowane poniżej poziomu nawierzchni jezdni, z pochyleniem załamanym o długości odcinków nie większych niż 3 m i o pochyleniu podłużnym nie mniejszym niż 1 %."
Odpowiedź:
Nick: hawrysz - data: 2016-11-14 21:18:15
prawidłowa odpowiedź to B, ponieważ zwróćcie uwagę na sformowanie "ściek przykrawężnikowy" - a nie "ściek podłużny", obniżony względem nawierzchni...
Odpowiedź:
Nick: michwis - data: 2016-11-14 21:18:15
W ustawie jest jednoznacznie - odpowiedź C. Arty, - jak pochylenie jezdni jest >= 0,5% to ścieku podłużnego jak oddzielnego elementu przekroju jezdni zgodnie z ustawą nie trzeba stosować.
Odpowiedź:
Nick: arty - data: 2016-11-14 21:18:15
Z tego samego art. 137 ust. 1 - odp B, przecież jak mam niweletę jezdni i=0,5% to ściek też mam i=0,5% - czyli mniej niż 1% jak w odp C - ściek "połamany" musimy stosować, gdy nie jest zapewnione pochylenie niwelety jezdni. Zdecydowanie minimalne pochylenie ścieku to 0,5%
Odpowiedź:
Nick: mirekb2 - data: 2011-05-08 01:02:48
Moim zdaniem odpowiedź C: par.137 ust.1
Odpowiedź: poprawione z B
Zgłość uwagi dla pytania nr 835 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016