kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1785 Następne pytanie
Co oznacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?
Akt prawny: [40] - ISAP;
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.14.883 Zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1 Dz.U.16.542 art.105

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Piotr - data: 2016-11-14 21:18:15
Wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (stan na dzień 2015-11-14): Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011; Patrząc dalej do rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.: Artykuł 2 Definicje 1) „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwa­łego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;
Odpowiedź:
Nick: Piotr - data: 2016-11-14 21:18:15
Wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (stan na dzień 2015-11-14): Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011; Patrząc dalej do rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.: Artykuł 2 Definicje 1) „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwa­łego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;
Odpowiedź:
Nick: marian k - data: 2016-11-14 21:18:15
odp A
Odpowiedź:
Nick: IW - data: 2016-11-14 21:18:15
Wyrób budowlany - wyrób lub zestaw wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczy obiektów budowlanych; powtórka z pytania 984
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1785 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016