kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 73 (PIIB-500!) Następne pytanie
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają, po ich wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez:
Akt prawny: [1] - ISAP;
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290

Specjalność: W - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Marcela - data: 2018-09-25 21:57:09
Wg Prawa Budowlanego, Art. 57 ust. 1 pkt. 5 przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Odpowiedź: POTWIERDZAM!
Nick: Adamo - data: 2016-11-14 21:18:15
@ms: O tym, że ma to być uprawniony geodeta mówi paragraf 2.1 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Odpowiedź:
Nick: ms - data: 2016-11-14 21:18:15
zgodnie z art 43.1 trzeba zrobić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ale nie jest napisane że przez uprawnionego geodetę :-]
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 73 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016