kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP A, Art. 160. 1. Podmiot uczestniczący w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej w sieciach publicznych oraz podmioty z nim współpracujące są obowiązane do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1413 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016