kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1771 (PIIB-500!) Następne pytanie
Przerwy dylatacyjne powinny być zabezpieczone wodoszczelnymi urządzeniami dylatacyjnymi zamocowanymi w konstrukcji obiektu mostowego przy przesunięciach
Akt prawny: [16] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1

Specjalność: W - P,W,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Marcin - data: 2016-11-14 21:18:15
§ 208. Stosowanie przykryć dylatacyjnych 1. Przykrycia dylatacyjne, o których mowa w § 207 ust. 1 pkt 2, mogą być zastosowane w obiektach mostowych betonowych, stalowych i zespolonych, w których: 2) przesunięcia przerwy dylatacyjnej są nie większe niż 25 mm,
Odpowiedź:
Nick: JAKR - data: 2016-11-14 21:18:15
odp C.
Odpowiedź:
Nick: Karlos - data: 2016-11-14 21:18:15
Myślę, że autor pytania nie dopisał, że przy przesunięciach większych, niż 25mm
Odpowiedź:
Nick: Ing - data: 2016-11-14 21:18:15
Jeśli czytać wprost, to 50mm.
Odpowiedź:
Nick: Adamo - data: 2016-11-14 21:18:15
Potwierdzam. Większe niż 25mm.
Odpowiedź:
Nick: brad pit - data: 2016-11-14 21:18:15
C - ma być większe niż 25mm, a więc 50mm
Odpowiedź:
Nick: brad pit - data: 2016-11-14 21:18:15
C - ma być większe niż 25mm, a więc 50mm
Odpowiedź:
Nick: brad pit - data: 2016-11-14 21:18:15
C - ma być większe niż 25mm, a więc 50mm
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1771 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016