kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1819 (PIIB-500!) Następne pytanie
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:
Akt prawny: [77] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401

Specjalność: W - P,W,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: kk - data: 2011-05-08 00:02:38
odp. A jest poprawna § 21. 1. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2. 2. Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 3. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.
Odpowiedź: było
Nick: real88 - data: 2016-11-14 21:18:15
odpowiedzi są nie do tego pytania
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1819 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016