kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Luke - data: 2016-11-14 21:18:15
Paragraf 36.5 a nie 36.4 - wtedy B
Odpowiedź:
Nick: Tom - data: 2016-11-14 21:18:15
Nie jestem pewny ale odp. prawidłowa to raczej A a nie B
Odpowiedź:
Nick: VV - data: 2016-11-14 21:18:15
Hmm no ale jak może sąsiadować z takimi urządzeniami na działce sąsiada skoro sąsiada obowiązują takie same przepisy... trochę się to zapętla, nie sądzicie? Pewnie chodzi o sytuacje zaistniałą przed wejściem w życie przepisów, ale jednak dziwnie to sformułowane
Odpowiedź:
Nick: justka - data: 2016-11-14 21:18:15
Podpowiedź: 36.5 5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.
Odpowiedź:
Nick: Oszi - data: 2016-11-14 21:18:15
§ 36. 4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2. 5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36. W pytaniu nie napisali że jest to zbiornik kryty więc teoretycznie powinna być odpowiedź A chociaż pewnie autor pytania pisał je pod obpowiedź B
Odpowiedź:
Nick: kk - data: 2016-11-14 21:18:15
moim zdanie paragraf 36ust5 czyli odpowiedz B
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 361 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016