kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 75 w tym poprawne 0 / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 62 Następne pytanie

W jakim terminie właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, aby uniknąć kary?


enerpro © 2016