kask kask
Pytania - tester

Pytanie / 75 w tym poprawne / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 1803 (PIIB-500!) Następne pytanie

W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników, o powierzchni niemniejszej niż 8 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, powinno przypadać co najmniej:


enerpro © 2016