kask kask
Pytania - tester

Pytanie / 75 w tym poprawne / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 524 Następne pytanie

Kąt skrzyżowania osi drogi (osi pasa ruchu) z osią toru linii kolejowej normalnotorowej powinien wynosić nie mniej niż:


enerpro © 2016