kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 45 w tym poprawne 0 / 34 - 0% poprawnych

Pytanie: 352 (PIIB-500!) Następne pytanie

Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:


enerpro © 2016