kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 90 w tym poprawne 0 / 68 - 0% poprawnych

Pytanie: 559 Następne pytanie

Odległość słupów nadziemnej linii telekomunikacyjnej w obszarze zabudowanym, od rurociągu dalekosiężnego do transportu ropy naftowej nie powinna być mniejsza niż:


enerpro © 2016