kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 90 w tym poprawne 0 / 68 - 0% poprawnych

Pytanie: 1757 (PIIB-500!) Następne pytanie

Określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wskaźniki równości podłużnej nawierzchni przy odbiorze są:


enerpro © 2016