kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 75 w tym poprawne 0 / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 124 (PIIB-500!) Następne pytanie

Organem administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu województwa jest:


enerpro © 2016