kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 75 w tym poprawne 0 / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 1167 Następne pytanie

Poza terenem zabudowanym linia telekomunikacyjna wzdłuż drogi gminnej powinna być ułożona w odległości nie mniejszej, niż:


enerpro © 2016