kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 75 w tym poprawne 0 / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 1291 (PIIB-500!) Następne pytanie

Organ administracji publicznej obowiązany jest wg Kpa zapewnić stronom czynny udział:


enerpro © 2016