kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 45 w tym poprawne 0 / 34 - 0% poprawnych

Pytanie: 240 (PIIB-500!) Następne pytanie

Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:


enerpro © 2016