kask kask
Pytania - tester

Pytanie 1 / 75 w tym poprawne 0 / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 211 (PIIB-500!) Następne pytanie

Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:


enerpro © 2016