kask kask

5 kroków jak efektywnie nauczyć się na egzamin pisemny z bazą pytań HAUSTECHNIKWitaj,

Chroniczny brak czasu to stan normalny przed egzaminem na uprawnienia. Materiału do przerobienia jest tyle, że jako student nie widziałeś takiej ilości na oczy, chęci brak a presja czasu coraz większa. Poniżej przedstawiam moją radę jak w pięciu krokach najbardziej efektywnie skorzystać z serwisu podczas nauki:


1. Nie ucz się poprzez generowanie kolejnych testów – szkoda czasu na oczywiste pytania

Generując test po raz któryś z rzędu, napotykasz pytania które już przerobiłeś i nauczyłeś się. Po co je wałkować po raz kolejny. Szkoda czasu na uczenie się tego co umiesz lub czytanie pytań z oczywistą odpowiedzią. Niemniej, pytania te trzeba mieć opanowane i odpowiadać na nie niemal automatycznie. Dlatego „TEST” polecam jako przerywnik: w pracy, przy kawie, w kolejce. W celu sprawdzenia się.

2. Przerabiaj kolejno listę wszystkich pytań wybierając swoją specjalizację i zakres.

Sprawdzi się stara metoda kartki i ołówka. Przerabiając kolejno pytania zapisuj numery tych na które źle odpowiedziałeś, ze szczególnym oznaczeniem numerów pytań wyjątkowo problematycznych do zapamiętania.
W miarę przerabiania kolejno całej puli od początku, wykreślaj te które opanowałeś. Aż to pustej kartki!
Dla pewności przed egzaminem, sprawdź się w jednej z pierwszych list problemowych pytań którą sporządziłeś.

3. Szukaj samodzielnie w podstawie prawnej odpowiedzi na pytania problematyczne, wczytując się w kontekst.

4. Czytaj ustawy i rozporządzenia.
Inaczej się nie da! Prawo budowlane, warunki techniczne, KPA i parę innych do znajomości w pełnym zakresie to podstawa, z których jest generowane najwięcej pytań.

5. Korzystaj z paru źródeł z pytaniami
Ale też mniej w tym umiar (www, książki, exele, „tajemne kserówki”). Na koniec można się pogubić. Osobiście odradzam też zaglądanie do exeli z przed paru lat.


Pamiętaj, jakiekolwiek materiały do nauki to tylko ok. 80% tego co zobaczysz na egzaminie.


Powodzenia!

haustechnik.pl


Post "5 kroków jak efektywnie nauczyć się na egzamin pisemny z bazą pytań HAUSTECHNIK" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2016.04.10. Zredagowano: 2016.05.06


enerpro © 2016