kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1271 Następne pytanie
Od którego dnia przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?
Akt prawny: [163] - ISAP;
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. t.j.:Dz.U.16.380 Zmiany: Dz.U.16.585 art.3

Specjalność: A - P,W,PO,; Zakres: znajomość przepisów Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Adamo - data: 2016-11-14 21:18:15
Treść art. 646 brzmi: "Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane". Moim zdaniem w pytaniu lub w odpowiedzi należy dodać wzmiankę o dwóch latach. Do pytania zadanego w obecny sposób nie ma tu prawidłowej odpowiedzi. Proponuję poprawić pytanie lub odpowiedź.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1271 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016