kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 411 Następne pytanie
Czerpnia terenowa lub ścienna powinna znajdować się w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych na więcej niż 20 samochodów w odległości co najmniej:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: A - P,W,PO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 411 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016