kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 225 Następne pytanie
W pomieszczeniach kuchennych lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: D - P,W,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: A04 - data: 2011-05-10 21:04:26
Odpowiedż to Art.267.5
Odpowiedź: poprawione
Zgłość uwagi dla pytania nr 225 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016