kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 561 Następne pytanie
Kablowa linia telekomunikacyjna przy skrzyżowaniu z rurociągiem powinna być ułożona:
Akt prawny: [7] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.1853

Specjalność: D - P,W,; Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla K ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego, w szczególności Dział II i V
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Gosia - data: 2016-11-14 21:18:15
ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia. par.2 ust.3 : W razie skrzyżowania telekomunikacyjnej linii kablowej ułożonej w ziemi bez kanalizacji kablowej z rurociągami podziemnymi, o których mowa w ust. 1, linia kablowa powinna być ułożona NAD rurociągiem w rurze ochronnej stalowej lub grubościennej z tworzywa sztucznego wystającej co najmniej o 2 m poza obrys rurociągu z każdej jego strony.
Odpowiedź:
Nick: piechu - data: 2016-11-14 21:18:15
moim zdaniem B: w art 146.2.2. jest mowa o linii kablowej (a więc może to być zarówno linia telekomunikacyjna jak i elektroenergetyczna) i powinna być ona zabezpieczona rurą ochronną stalową. W art 146.3. jest mowa że dopuszcza się (a nie że należy tak robić w każdej sytuacji) dla linii telekomunikacyjnej prowadzenie jej pod rurociągiem.
Odpowiedź:
Nick: Enrico Palazzo - data: 2016-11-14 21:18:15
Pytanie dotyczy kablowej lini telekomunikacyjnej - czyli łączności. Wedle Art.146.3 prawidłowa odpowiedź to A - pod rurociągiem w rurze ochronnej.
Odpowiedź:
Nick: ar - data: 2016-11-14 21:18:15
obojętne, nad czy pod ważne 0,8m dystansu. jednak gdy posadowi się rurociąg 1m poniżej poziomu terenu to zostanie tylko 0,2m na prowadzenie kabli. ja bym dał A
Odpowiedź:
Nick: zkw - data: 2016-11-14 21:18:15
Będzie A
Odpowiedź:
Nick: ela - data: 2016-11-14 21:18:15
146.2.2 obojętne czy nad czy pod ale w odległości 0,8m i "zabezpieczyć rurą ochronną stalową"
Odpowiedź:
Nick: Coolcio - data: 2016-11-14 21:18:15
art. 146 pkt. 3 "Dopuszcza się ułożenie linii kablowej łączności pod rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym..." a pytanie brzmi ...powinna... Według mnie powinna być ułożona nad lecz w przypadku "jeżeli górna tworząca tego rurociągu jest w ziemi na głębokości co najmniej 0,6 m" dopuszcza się ułożenie pod.
Odpowiedź:
Nick: Coolcio - data: 2016-11-14 21:18:15
art. 146 pkt. 3 "Dopuszcza się ułożenie linii kablowej łączności pod rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym..." a pytanie brzmi ...powinna... Według mnie powinna być ułożona nad lecz w przypadku "jeżeli górna tworząca tego rurociągu jest w ziemi na głębokości co najmniej 0,6 m" dopuszcza się ułożenie pod.
Odpowiedź:
Nick: kosman - data: 2016-11-14 21:18:15
A nie będzie to czasem odpowiedź A? Art. 146 pkt.3
Odpowiedź:
Nick: kosman - data: 2016-11-14 21:18:15
A nie będzie to czasem odpowiedź A? Art. 146 pkt.3
Odpowiedź:
Nick: aga - data: 2016-11-14 21:18:15
art. 146
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 561 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016