kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 941 (PIIB-500!) Następne pytanie
Obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu nazywamy:
Akt prawny: [29] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135

Specjalność: IE - P,W,; Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: engineer - data: 2016-11-14 21:18:15
10) strefa zagrożenia powietrzną falą nadciśnienia – obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu budowlanego;
Odpowiedź:
Nick: engineer - data: 2016-11-14 21:18:15
10) strefa zagrożenia powietrzną falą nadciśnienia – obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu budowlanego;
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
2.10
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 941 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016