kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1823 (PIIB-500!) Następne pytanie
Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3m, powinny być zabezpieczone ekranami w wysokości co najmniej:
Akt prawny: [77] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401

Specjalność: IS - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Budda - data: 2016-11-14 21:18:15
par.50 ust.2
Odpowiedź:
Nick: e - data: 2016-11-14 21:18:15
47.2
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1823 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016