kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Pan_N - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP C
Odpowiedź:
Nick: Pan_N - data: 2016-11-14 21:18:15
PREZES UKE : Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej[2][3], będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych[4]. UKE zastąpił działający wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego z kolei poprzednikiem był Urząd Regulacji Telekomunikacji. Działające do 2000 r. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna i oraz Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa nie były organami regulacyjnymi, a jedynie pełniły funkcje kontrolne.
Odpowiedź:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 126. 1. Prezes UKE przydziela numerację, zgodnie z planami numeracji krajowej dla sieci publicznych, w drodze decyzji, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4 i 8, na ich wniosek.
Odpowiedź:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 126. 1. Prezes UKE przydziela numerację, zgodnie z planami numeracji krajowej dla sieci publicznych, w drodze decyzji, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4 i 8, na ich wniosek.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1393 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016