kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 371 Następne pytanie
W budynkach, poza jednorodzinnymi, zagrodowymi i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody o konieczności zainstalowania stałego obiegu wody decyduje:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: Kb - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
120.1
Odpowiedź:
Nick: Piotr - data: 2016-11-14 21:18:15
Odpowiedż zawarta w &120 pkt.1
Odpowiedź:
Nick: krzychw - data: 2016-11-14 21:18:15
§ 120. [Ciepła woda] 1. W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. 2.[51] Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 st.C i nie wyższej niż 60 st. C. tylko w 120.1 jest mowa o objętości i z tego punktu nie wynika, że objętośc decyduje o zastosowaniu, moim zdaniem stosować należy zawsze.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 371 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016