kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 865 Następne pytanie
Jaką szerokość w świetle powinny mieć przepusty pod drogami klasy A i S? Nie mniej niż:
Akt prawny: [16] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1

Specjalność: M - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: mirekb2 - data: 2011-05-08 01:02:49
par.43.1.1
Odpowiedź: poprawione
Zgłość uwagi dla pytania nr 865 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016