kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 220 Następne pytanie
Na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: TKG - data: 2018-05-15 10:02:59
Hahaha :)
Odpowiedź:
Nick: Obrotowe - data: 2018-04-17 21:57:52
Ale prawo skretne czy lewo skretne ;-)
Odpowiedź:
Nick: TKG - data: 2018-04-14 19:55:24
Drzwi obrotowe to mi się kojarzą z kabaretem moralnego niepokoju
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 220 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016