kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 88 Następne pytanie
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane:
Akt prawny: [1] - ISAP;
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290

Specjalność: T - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Bielek - data: 2016-11-14 21:18:15
Zdecydowanie B
Odpowiedź:
Nick: Michał - data: 2016-11-14 21:18:15
Prawidłowa odp.B ale pytanie nie jest już aktualne.
Odpowiedź:
Nick: kowcia - data: 2016-11-14 21:18:15
KK to dlaczego po 22 dniach milczenia organu można przystapic do uzytkowania? bo ma się pozwolenie zalatwione milczeniem. Gdyby w pytaniu bylo "uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie..." to odp. mogło byc B. Pozwolenie uzyskuje sie milczeniem badz decyzja!!!
Odpowiedź:
Nick: kowcia - data: 2016-11-14 21:18:15
organ nie wydaje obowiazku tylko informacje o obowiazku i podaje w jakim trybie trzeba uzyskac pozwolenie, więc jak wcześniej pisałam C na 100%
Odpowiedź:
Nick: KK - data: 2016-11-14 21:18:15
Pytanie sformułowane mało precyzyjnie, ale wg mnie przez analogie do pozwolenia na budowę, gdzie jest napisane że obiekty nie wymagają uzyskania pozwolenia, mimo, że trzeba dokonać zgłoszenia i jest wymagana akceptacja milcząca, tak zawiadomienie o zakończeniu budowy i akceptacja milcząca wg mnie nie są pozwoleniem na użytkowanie, czyli "B"
Odpowiedź:
Nick: KK - data: 2016-11-14 21:18:15
Pytanie sformułowane mało precyzyjnie, ale wg mnie przez analogie do pozwolenia na budowę, gdzie jest napisane że obiekty nie wymagają uzyskania pozwolenia, mimo, że trzeba dokonać zgłoszenia i jest wymagana akceptacja milcząca, tak zawiadomienie o zakończeniu budowy i akceptacja milcząca wg mnie nie są pozwoleniem na użytkowanie, czyli "B"
Odpowiedź:
Nick: choomeek - data: 2016-11-14 21:18:15
prawidłową odpowiedzią jest "B" ponieważ... np. domki jednorodzinne zaliczane są, zgodnie z załącznikiem, do kategorii "I" ...a na takowe zgodnie z art 55.1 pozwolenie na użytkowanie potrzebne nie jest... ale bez pozwolenia na budowę się nie obejdzie. W takim bądź razie nie "C" nie "A" więc "B"
Odpowiedź:
Nick: kowcia - data: 2016-11-14 21:18:15
Prośba o zmianę odp na poprawną C.
Odpowiedź:
Nick: kowcia - data: 2016-11-14 21:18:15
Odp C na 100%. Uzyskuje się pozwolenie na użytkowanie milczeniem organu po zgłoszeniu zakończenia budowy art.54 lub decyzją po obowiązkowej kontroli art.55, ale w obu przypadkach uzyskuje się to samo pozwolenie na użytkowanie, tylko że w różnym trybie.
Odpowiedź:
Nick: Mariola - data: 2016-11-14 21:18:15
Wg mnie art. 56 wyraźnie określa, że jeżeli na inwestora nałożono taki oboowiązej... czyli nie zawsze, więc jednak chyba B
Odpowiedź:
Nick: Mariola - data: 2016-11-14 21:18:15
Wg mnie art. 56 wyraźnie określa, że jeżeli na inwestora nałożono taki oboowiązej... czyli nie zawsze, więc jednak chyba B
Odpowiedź:
Nick: mj - data: 2016-11-14 21:18:15
Wg podręcznika "pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane wydanie 7" też podana jest odpowiedź C
Odpowiedź:
Nick: Hubba - data: 2016-11-14 21:18:15
Moim zdaniem odpowiedzi i B i C. Także jeżeli komuś zabraknie punktu może zajrzeć w pracę i się upierać przy B (art. 36.1.5) lub C (art. 54.).
Odpowiedź:
Nick: Hubba - data: 2016-11-14 21:18:15
Moim zdaniem odpowiedzi i B i C. Także jeżeli komuś zabraknie punktu może zajrzeć w pracę i się upierać przy B (art. 36.1.5) lub C (art. 54.).
Odpowiedź:
Nick: kosman - data: 2016-11-14 21:18:15
Faktycznie odpowiedź C jest prawidłowa. Nigdzie nie ma o obowiązku nałożenia pozwolenia na użytkowanie przez właściwy organ.
Odpowiedź:
Nick: boss - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby: 5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55; Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: 1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy; 2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. wg mnie kluczowym zwrotem jest tutaj: ...jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony... dlatego pozostałbym przy B
Odpowiedź:
Nick: www - data: 2016-11-14 21:18:15
wg mnie poprawna jest odpowiedź C
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 88 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016