kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: r - data: 2016-11-14 21:18:15
załącznik 2 z Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.
Odpowiedź:
Nick: JU - data: 2016-11-14 21:18:15
To jest pytanie z treści starego roporządzenia: Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. W obecnie obowiązującym nie ma nic takiego.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1035 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016