kask kask
Pytania - tester

Pytanie / 75 w tym poprawne / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 846 Następne pytanie

Beton w konstrukcjach nośnych przęseł obiektów mostowych powinien mieć wytrzymałość określoną klasą nie niższą niż:


enerpro © 2016