kask kask
Pytania - tester

Pytanie / 75 w tym poprawne / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 1344 Następne pytanie

Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:


enerpro © 2016