kask kask
Pytania - tester

Pytanie / 75 w tym poprawne / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 67 (PIIB-500!) Następne pytanie

Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany na rzecz innej osoby?


enerpro © 2016