kask kask
Pytania - tester

Pytanie / 75 w tym poprawne / 56 - 0% poprawnych

Pytanie: 1666 (PIIB-500!) Następne pytanie

Organ nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia wydając :


enerpro © 2016